صفحه اصلی > محصولات > تجیزات نهویه

     تجهیزات تهویه   

 

 

 

منطقه آسایش دام، محدوده دمایی بین 4 تا 24 درجه سانتیگراد در شرایط رطوبتی مناسب است ، که موجب می گردد گاو بهترین شرایط سلامتی و بازده تولید را داشته باشد. دمای بالاتر و پایین تر از این اندازه، گاو را دچار استرس و ناراحتی می کند  لذا استفاده از تجهیزات تهویه مناسب امری ضروری در صنعت پرورش گاو شیری می باشد.

 

فن ها

 (Ridge) ریج

 پرده فری استال

 سیستم کنترل هوشمند تنش حرارتی


   
 
 
 

Copyright 2009 Bazyar-Arya

Designed by Ali.Gh