صفحه اصلی > محصولات > تجهیزات تهویه > سیستم کنترل هوشمند تنش حرارتی

سیستم کنترل هوشمند تنش حرارتی

 

   

 Heat Stress Automatic Controller

. این سیستم ابتدا با بهره گیری از سنسورهای دقیق شروع به اندازه گیری دما و رطوبت محیطی سالن های نگهداری گاوها می کند، سپس با آنالیز داده ها و استفاده از فرمول شاخص Uncomfortable موقعیت استرس گاوها را شناسایی نموده و بعد از تشخیص اینکه گاوها در چه مرحله ای از استرس قرار دارند فرمان به کار افتادن تجهیزات تهویه از قبیل فن، نازل، پرده و یا هر یک از آن ها را بر اساس شرایط موجود در سالن صادرمی کند. این سیستم قابلیت اتصال به تمامی تجهیزات تهویه  از قبیل فن، نازل، پرده، Ridge و دیگر تجهیزات حرارتی وبرودتی را دارا می باشد. ضمنا این سیستم قابلیت استفاده در گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ، مرغداری ها و تمامی مکان هایی که نیاز به تنضیم میزان دما و رطوبت در آنها احساس می شود را دارا می باشد.

 

PDF دانلود نسخه PDF نسخه

 

Copyright 2009 Bazyar-Arya

Designed by Ali.Gh