صفحه اصلی > محصولات > تجهیزات تغذیه > پاستوریزاتور شیر

    پاستوریزاتور شیر

 

پاستوریزاتور ماکسی استیم

شیر  پاستوریزه شده با ارزش ترین ماده غذایی برای گوساله است. گوساله با خوردن شیر تازه، سالم تر رشد می کند و به سرعت وزن اضافه مینماید. افزایش روزافزون قیمت شیر خشک، استفاده از شیر پاستوریزه شده برای تغذیه  گوساله را با اهمیت تر کرده است.

مزایای استفاده از دستگاه ماکسی استیم:

-تنها پاستوریزاتوری که در دنیا قادر است شیر آغوز را پاستوریزه نماید.

   - استفاده از بخار برای پاستوریزه کردن شیر

 

PDF دانلود نسخه PDF نسخه


Copyright 2009 Bazyar-Arya

Designed by Ali.Gh