صفحه اصلی > محصولات > مدیریت کود

    مدیریت کود

 

 

 

تجمع کود در اطراف دامداري ها باعث تجمع مگس، موش و حشرات مضر گرديده که ساليانه هزينه هنگفتي صرف مبارزه با اين حشرات و درمان بيماري هاي ناشي از آنها در دامداري ها مي گردد.

از طرف ديگر فاضلاب حيواني شامل تعدادي از آلاينده هاست که مي تواند بر آب هاي سطحي و زيرزميني تاثير گذارد و کيفيت هوا را آلوده کند. اجزای آلاينده تاثيرگذار بر آب هاي سطحي عبارتند از: مواد ارگانيک، مواد مغذي و باکتري هاي کشنده. فاضلاب حيواني مواد معلق در آب را افزايش داده و با تغيير آب به طور مستقيم و يا غير مستقيم از طريق توليد جلبک ها تاثيرات نامطلوبي را بر آب هاي سطحي خواهد داشت.

 

 

سیستم های جمع آوری کود

 سیستم های کود خشک کن

 سیستم های فرآوری کود


   
 
 
 

Copyright 2009 Bazyar-Arya

Designed by Ali.Gh